Istoric

La 1 august 1906, Regina Elisabeta, susţinută de Regele Carol I şi de înalţi reprezentanţi ai clasei politice a vremii, a fondat Societatea Orbilor din România, for de importanţă majoră în proiectele umanitare ale Reginei, conceput ca să dezvolte, prin organismul său central şi prin filialele sale, o serie de instituţii în beneficiul adulţilor şi copiilor cu afecţiuni vizuale.

În anii 1955-1956, s-au creat structuri regionale (filiale) în număr de 6(șase) filiale interjudeţene în oraşele: Bucureşti, Timişoara, Cluj,Iaşi, Arad şi Sibiu. Grupa Tg. Mureş condusă de D-l Bandi Iosif a aparținut de Sibiu.

Filiala Judeţeană Mureş a fost înfiinţată la data de 03 mai 1961 prin Decizia nr. 71 a Prezidiului Consiliului Central al Asociaţiei Orbilor din Republica Populară Română, sub denumirea de Filiala Teritorială Tg.Mureş,cuprinzând nevăzătorii din fosta regiune Mureş Autonom Maghiară.Până la această dată nevăzătorii din acest teritoriu au aparţinut filialei Interjudeţene Sibiu.La data înfiinţării filiala avea în evidenţă 174 de membrii.Primul preşedinte al filialei a fost D-l Bandi Iosif care a condus destinele organizaţiei până în anul 1977,fiind urmat în această funcţie de către D-l Bucin Ioan până în anul 1988;de către D-l Morar Mihail-până în anul 2012.Din acest an şi până în prezent,preşedinte este ales D-l Oreian Virgilius Tiberiu .În urma reorganizării teritoriale, filiala noastră devine Filiala Interjudeţeană Mureş-Harghita, păstrându-şi această denumire până în anul 1992,când în urma înfiinţării Filialei Intejudeţene Harghita-Covasna,asociaţia noastră devine -Filiala Judeţeană Mureş.

Actualmente,sediul filialei noastră este în Municipiul Târgu Mureş,str.Bolyai Farkas nr. 36,jud.Mureş şi funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 39/31.01.2000, modificată şi completată prin Legea nr. 246/2005, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 656 din 25 iulie 2005 şi are personalitate juridică potrivit Deciziei Civile nr. 11 din 1 februarie 2005 pronunţate de Judecătoria Târgu Mureş, este înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş în Registrul Persoanelor Juridice fără scop lucrativ conform Certificatului nr.6604/3104 din 29.03.2006,acreditată de Ministerul Muncii ca furnizor de servicii sociale cf.Deciziei 81 din 02 febr.2007 şi recunoscută de utilitate publică prin HG nr. 1033 din 03 sept.2008.