Principii

Filiala preia şi respectă următoarele principii generale ale Asociaţiei:

Principiul unităţii naţionale: conform acestui principiu, filiala este singura organizaţie care reprezintă interesele nevăzătorilor la nivelul judeţean.

Principiul legalităţii: conform acestui principiu, întreaga activitate a filialei se desfăşoară în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale Statutului filialei. Principiul autonomiei funcţionale: conform acestui principiu, Filiala Judeţeană Mureş, structură teritorială cu personalitate juridică şi patrimoniu distinct, are dreptul şi capacitatea efectivă de autogestiune şi are autonomie administrativă şi financiară.

Principiul descentralizării unor competenţe: conform acestui principiu, Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Mureş dobândeşte dreptul de a deţine anumite atribuţii şi servicii, specifice Asociaţiei Nevăzătorilor din România, în condiţiile autonomiei funcţionale.

Principiul eligibilităţii: prin acest principiu, Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Mureş are dreptul de a-şi alege independent organele de conducere, conform , Statutului propriu şi reglementărilor interne.

Principiul interesului comun şi al solidarităţii: conform acestui principiu, membrii Asociaţiei Nevăzătorilor din România desfăşoară activităţi, îşi asumă responsabilităţi şi obligaţii în beneficiul organizaţiei şi a membrilor acesteia.

Principiul reprezentării: conform acestui principiu, dat fiind numărul foarte mare de asociaţi şi aria de cuprindere, care se întinde pe întreg judeţul Mureş, membrii filialei îşi aleg organele de conducere prin reprezentaţi în adunarea generală.