Scopuri

Scopurile filialei, se realizează în folosul membrilor săi şi constituie de fapt

SERVICII SOCIALE furnizate persoanelor cu deficienţă de vedere – adulţi şi minori. Filiala noastră având cerfificat pentru acordarea de asistenţă,support şi prestaţii sociale pentru persoanele cu handicap vizual.

 

SCOP UMANITAR.

Filiala are ca principal scop crearea unui cadru organizat în care membrii săi, persoane cu deficienţă de vedere, ca şi familiile acestora, să-şi poată exprima dezideratele, să fie sprijiniţi în realizarea drepturilor cetăţeneşti generale şi specifice.

 

SCOP EDUCATIV.

Filiala organizează, sprijină şi dezvoltă unităţi şcolare, centre de pregătire culturală, sportivă, educativă şi profesională, asigurând cadrul organizatoric, personalul de specialitate şi asistenţa în domeniu pentru membrii nevăzătorii şi familiile acestora, dacă este cazul.

 

SCOP SOCIAL.

Filiala este organizaţia în care se sintetizează toate problemele sociale cu care se confruntă pe de o parte persoanele cu deficienţe de vedere, în încercarea de a trăi normal şi de a se integra firesc în societate, iar pe de altă parte comandamentele, normele morale şi cerinţele legale interne şi europene la care trebuie să răspundă societatea, în ansamblul ei, pentru ca nevăzătorii să se bucure de şanse egale şi să participe, pe măsura potenţialului uman pe care-l au, la dezvoltarea societăţii din România.

 

SCOP ECONOMIC.

Filiala îşi propune să folosească toate mijloacele permise de lege pentru a contribui la sporirea fondurilor financiare proprii destinate programelor sociale şi umanitare, dar şi să-i sprijine pe membri săi în acţiunile individuale de ocupare a unor locuri de muncă potrivit pregătirii şi calităţilor fiecăruia, în condiţii de retribuire corespunzătoare, pentru a reuşi în iniţiative private proprii sau în asociere cu terţi şi pentru a beneficia de acele drepturi prevăzute de lege şi de convenţiile europene la care România este parte.

 

SCOP DE REGLEMENTARE.

Filiala sintetizează toate normele legale interne şi internaţionale care sunt incidente cu problemele membrilor săi şi în raport cu evoluţia societăţii, cu necesităţile de viaţă care apar în diferite etape, elaborează proiecte de acte normative pe care le promovează prin autorităţile competente, face propuneri de modificare a normelor existente, participă la dezbaterea publică a proiectelor de legi de interes pentru nevăzători şi elaborează norme interne pentru asigurarea unui cadru organizat de activitate în cadrul asociaţiei.

 

SCOP DE REPREZENTARE ŞI PROMOVARE.

Filiala este singura organizaţie de la nivelul judeţului Mureş care reprezintă pe membri săi în raport cu autorităţile, cu celelalte organizaţii nonguvernamentale, cu agenţii economici, cu unităţile culturale, sportive, de învăţământ şi, în general, cu terţii, atât în ţară, cât şi în străinătate.

În vederea realizării scopurilor sale, Filiala, prin structurile special create, desfăşoară următoarele activităţi:

Identificarea nevăzătorilor din raza teritorială de activitate şi îndrumarea lor, în condiţiile legii, pentru înscrierea ca membri ai Asociaţiei Nevăzătorilor din România;

Organizarea membrilor filialei în sucursale şi grupe;

Întocmirea evidenţei nominale şi statistice a membrilor din raza sa de activitate;

Organizarea de cluburi, biblioteci, fonoteci, a unor activităţi cultural-artistice, a altor activităţi specifice în folosul nevăzătorilor;

Organizarea de activităţi sportive şi de petrecere a timpului liber;

Încasarea taxelor de înscriere şi a cotizaţiei membrilor;

Înfiinţarea unor unităţi economice în condiţiile legislaţiei privitoare la asociaţii;

Îndrumarea şi sprijinirea nevăzătorilor pentru şcolarizare, calificare sau recalificare profesională, urmărind introducerea de noi profesiuni, meserii sau operaţiuni accesibile acestora;

Sprijinirea încadrării nevăzătorilor în muncă, urmărind crearea de către angajatori a condiţiilor necesare, conform reglementărilor naţionale şi internaţionale, precum şi sprijinirea adaptării acestora la locul de muncă;

Organizarea de locuinţe protejate pentru tinerii nevăzători încadraţi în muncă, pentru membrii filialei aflaţi temporar în situaţii deosebite;

Realizarea sau procurarea de aparatură tiflotehnică;

Sprijinirea membrilor filialei pentru internarea în unităţi de asistenţă socială;

Acordarea de ajutoare materiale şi băneşti membrilor filialei aflaţi în situaţii deosebite, în condiţiile stabilite de Consiliul director al filialei;

Preocuparea permanentă pentru obţinerea de către membrii filialei a tuturor drepturilor ce decurg din actele legislative în vigoare;

Sprijinirea, prin toate mijloacele prevăzute de legislaţia în vigoare, de statutul şi regulamentele asociaţiei, a conducerii naţionale sau a celorlalte filiale pentru obţinerea şi aplicarea corectă, în favoarea membrilor asociaţiei, a altor drepturi şi facilităţi;

Monitorizarea autorităţilor publice locale din raza sa de activitate pentru aplicarea legislaţiei interne şi internaţionale;

Întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu celelalte filiale ale Asociaţiei Nevăzătorilor din România, cu organizaţii de nevăzători din alte ţări, precum şi cu alte organizaţii ale Societăţii Civile.

Dacă la înfiinţare aveam 174 de membrii,la 01 ianuarie 2016 numărul acestora este de 3157 din aceştia 1424 locuiesc în mediu urban –organizaţi în 10 grupe şi 1733 în mediu rural

organizaţi în 19 de grupe.Din numărul total de membrii 1629 sunt asimilabil gradului grav,1263 gradului accentuat iar 265 gradului mediu.

Pe parcursul celor 55 de ani toate realizările filialei se datorează şi nevăzătorilor care au făcut parte din structurile de conducere:

- preşedinţi: D-l Bandi Iosif,Bucin Ioan,Morar Mihail,Oreain Virgilius Tiberiu ;

- în calitate de vicepreşedinţi:Curticăpean Pavel,Vetesi Iuliu,Cighir Eugen.Baba Victor,Vaszi Andrei ,Antal Pavel,Balint Cornel,Csiki Arpad şi Oreian V.Tiberiu

- ca membrii ai Consiliului Director;Lorinc Miklos,Şopterean Alexandru,Pop Emilia,Rusu Eugenia,Vârlan Georgeta,Suciuc Ioan,Man Dumitru,Todea Victoria,Strete Ciprian,Ambroş Ioan,Fărăgău Aurica Liliana,Todoran Dumitru;

- în calitate de preşedinte al Comisiei de cenzori,în mai multe mandate,D-l Simonfi Alexandru,Sabău Ioan,Călugăr Daniel.

Pe lângă cei trei preşedinţi au mai reprezentat filiala noastră în structurile naţionale-Csighir Eugen,Vaszi Andrei,Baba Victor,Curticăpean Pavel şi Balint Cornel.

D-l Morar Mihail a fost vice-lider-naţional timp de 14 ani.

În cadrul filialei noastre fiinţează o bibliotecă braille şi o fonotecă de unde membrii noştri pot împrumuta cărţi,casete şi CD.Fonoteca cuprinde şi cărţi audio în limba maghiară.

În activităţile culturale au fost angrenaţi cei mai mulţi nevăzători,atât la concursurile naţionale-Prietenii cărţii Braille,Pe meridianele lumii,Cel mai rapid si corect cititor în sistemul Braille,Imaginea ta contează,Miss cât şi la cele pe plan zonal-interfiliale care cuprinde filialele locale.

Deasemenea filiala noastră a participat cu succes şi la concursurile de muzică organizate pe plan local şi naţional,atât cu formaţii şi interpreţi din judeţul Mureş cât şi din jud-Harghita.

În ultimii ani,în colaborare cu Clinica de Oftalmologie Tg,Mureş,am organizat simpozioane având ca temă “Managementul nevăzătorilor “ iar conducerea operativă a filialei a luat parte la mai multe simpozioane internaţionale.

Datorită numărului mare de participanţi la concursurile de cultură generală ne este aproape imposibil să facem o clasificare,din această cauză vom enumera pe cei care au obţinut rezultate deosebite la aceste concursuri:Vârlan Georgeta-numeroase locuri unu pe plan naţional, la fel şi Manţa Teodor, Csighir Eugen,Olteanu Titus,Suciuc Ioan,Suciuc Sofia,Păcurar Petru,Păcurar Sinia,Kirilla Martin,Cătăniciu Mărioara,Lukacs Anna Iboj,Lukacs Ferenc,Duşan Irenke,Rişti Carmen,Demeter Corina,Achim Maria,Csiki Arpad Ferenc,Samoşan Eugen,Pantea Mihai,Moldovan Ioan Fărăgău Aurica Liliana,Văsieş Naiana,Botoş Ana Liliana,Sabău Mariana,Nagy Luijza,Solyom Jutka Kinga.

La concursurile muzicale:Bedo Levente,Lorincz Miklos,Marton Denes,Hajdo Erno,Râmba Alexandru,Râmba Nicolae,Veteşi Iuliu,Duca Aurelia,Laszlo Eva,Puskas Ludovic,Precup Simion,Bako Maria,Surugiu Anastasia,Mănăilă Ecaterina,Monai Elisabeta,Şerban Nicolae,Itu Călin Gheorghe,Gyorfi Mozes

Şi la activităţile sportive participă un număr mare de nevăzători,filiala noastră obţinând titluri de campioni naţionali,europeni şi mondiali în următoarele ramuri sportive:

- şah:Piroşca Alexandru-multiplu campion şi vicecampion naţional,component al lotului naţional în ultimii 30 de ani.Curticăpean Pavel,Timinski Nicolae,Cristea Ioan,Balla Ioan,Balint Cornel,Sabău Ioan,Bucin Vasile,Todoran Dumitru,Bako Denes,Strete Ciprian Iulian,Strete Felician,Fărăgău Dorin

- popice: la această ramură,sportivii noştrii avînd ca antrenor principal pe D-na David Maria,au obţinut multiple titluri de campioni naţionali,europeni şi mondiali.Lotul naţional este format pe structura echipei filialei noastre .Menţionăm sportivii:Oreian V.Tiberiu,Hejas Arpad,Ciotloş Daniel,Boandă Claudia,Fărăgău Dorin,Pop Viorel,Szanto Attila,Laszlo Eva,Szekely Ilona, Martina Ludovic,Gyorfi Mozes,Ambroş Ioan,Laszlo Ştefan,Ordog Pal Levente,Pădurean Liliana,Strete Valetina,Pop Vasile Tinu.

Atletism este o altă ramură sportivă la care au participat,de a lungul anilor numerosi sportivi.Cele mai bune rezultate pe plan naţional au fost obţinute de:Oltean Viorica,Costan Maria,Lăcătuş Albert,Todea Victoria,Todea Iosif,Botoş Simion,Tîmpa Dorina,Marina Dorin,Călugăr Daniel,Marian Călin Alin,Strete Valentina,Marian Violeta.

Goallbalul a adus multe satisfacţii filialei noastre,echipa reprezentativă obţinînd titluri de campioni şi vicecampioni naţionali.Din componenţa echipe facând parte sportivii:Kantor Kalman,Todea Iosif,Dragomir Nuţu,Călugăr Daniel,Kiraly Bela,Strete Ciprian Iulian,Mate Lajos,NagyFrancisc,Karacsonyi Richard,Fărăgău Dorin,Varga Karoly,Nan Eugen,Bucur Levente,Răchită Radu Gheorghe,Szanto Attila.

Toate realizările obţinute de filiala noastră şi de membrii săi nu puteau fi obţinute fără aportul activului retribuit care,de la înfiinţare şi până în prezent au fost cu şi pentru nevăzători.

Consiliul Director este recunoscător şi mulţumeşte foştilor salariaţi:Dub Arpad,Konrad Ileana,Laszlo Eugen,Maior Irina,Sipos Ioan,Pacai Zoltan,Vajda Francisc,Csorba Irina,Bitai Eva,Ignat Ileana,Szekely Ida,Szabo Susana,Hoţa Emilia,Voloncs Simon,Damo Ana,Moldovan Elena,Farkas Ildiko, precum şi actualilor salariaţi:David Maria,Sălegean Ioan,Orbean Judit şi David Carmen Camelia.