Legislație

Internă

Scutirea taxei auto si de drum pentru persoanele cu dizabilitati

LEGE nr. 193 din 7 iulie 2015 - 

pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 13 iulie 2015

Data intrarii in vigoare : 16 iulie 2015

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ARTICOL UNIC

    Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 26, litera c) va avea următorul cuprins:

    "c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor;"

  1. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

    "Art. 28. - (1) Persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică pentru un singur autoturism deţinut de fiecare din persoanele îndreptăţite potrivit prevederilor alin. (1)."

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

                 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

                     VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

                     PREŞEDINTELE SENATULUI

              CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

 

    Bucureşti, 7 iulie 2015.

    Nr. 193.

< Înapoi la lista deciziilor