Legislație

Internă

Lege pentru modificarea art. 59 din Legea 448/2006 - Reevaluarea și prezentarea la comisia de evaluare a persoanelor pentru care este stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în handicap

LEGE nr. 67 din 12 mai 2014

pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 14 mai 2014

Data intrarii in vigoare : 17 mai 2014

 

 

   Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

    ARTICOL UNIC

    Articolul 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

  1. La alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "c) să se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente în domeniu, cu excepţia persoanelor cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil, care nu pot urma programe de recuperare şi pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap;"

 

  1. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

    "(2) Persoanele pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap se prezintă pentru reevaluare în următoarele situaţii:

  1. a) solicită acest lucru ca urmare a agravării condiţiei lor medico-psihosociale;
  2. b) sunt convocate de către structurile competente în cazul existenţei unor suspiciuni justificate privind încălcarea prevederilor legale referitoare la încadrarea în grad şi tip de handicap."

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

 

           PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

                 VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

                 PREŞEDINTELE SENATULUI

      CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

 

    Bucureşti, 12 mai 2014.

    Nr. 67.

< Înapoi la lista deciziilor